Η σημασία του αντιψυκτικού για το αυτοκίνητο

Κατά την προσέγγιση του χειμώνα, είναι σημαντικό να ελέγξουμε το επίπεδο του αντιψυκτικού.

Το υγρό ψύξης στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα και για τη λίπανσή του.

Η διαδικασία ελέγχου απαιτεί να ελέγχουμε το επίπεδο του υγρού και να προσέχουμε για πιθανές διαρροές.

Όταν αναγκαστούμε να προσθέσουμε αντιψυκτικό, πρέπει να το κάνουμε με τον κινητήρα κρύο για να αποφύγουμε εγκαύματα.

Επιπλέον, πρέπει να ελέγξουμε το χρώμα του υγρού και την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων, που μπορεί να υποδεικνύουν διάβρωση του συστήματος ψύξης.

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, είναι καλό να συμβουλευτούμε τον μηχανικό μας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα