Γκουτέρες: Αξιοποιήστε τη δύναμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας, στην προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και στη δημιουργία νέων αγορών και βιομηχανιών.

Αυτός καλεί στην υποστήριξη των ΜΜΕ για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Επισημαίνει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα των γυναικών και των νέων, καθώς και στις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αναγνωρίζεται η ανάγκη δημιουργίας περιβαλλόντων που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ και προωθούν τη χρηματοπιστωτική ένταξη για ισότιμη πρόσβαση στις αγορές και στη χρηματοδότηση.

Ο Γκουτέρες τονίζει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα των ΜΜΕ να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες και να δημιουργήσουμε βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού που σέβονται το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση των ανισοτήτων, στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

δειτε ακομα