Καινούργια κτίρια θα πρέπει να έχουν σταθμό φόρτισης στις θέσεις στάθμευσης

Οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούν να φορτίζουν ευκολότερα τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι και στη δουλειά τους στο μέλλον, όπως προβλέπει νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι η Ευρώπη να γίνει πλήρως βιώσιμη μέχρι το 2050. Σύμφωνα με την οδηγία, τα νέα κτίρια και οι ανακαινισμένες κατασκευές πρέπει τώρα να έχουν προ-καλωδίωση για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, οι θέσεις στάθμευσης απαιτούν ένα σημείο φόρτισης για κάθε πέντε θέσεις, και προκαλωδίωση ανάλογα. Επίσης, τα κτίρια με πάνω από 20 θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να έχουν ποσοστό φόρτισης και προκαλωδίωση για την αντίστοιχη θέση.

Τα νέα σημεία φόρτισης θα πρέπει να υποστηρίζουν έξυπνη φόρτιση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αμφίδρομη φόρτιση. Η αναθεωρημένη οδηγία θα τεθεί σε ισχύ σύντομα και οι χώρες μέλη θα έχουν δύο χρόνια για να την εφαρμόσουν στη νομοθεσία τους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα