Κατασκήνωση ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 70.000 voucher

Το πρόγραμμα αφορά 70.000 voucher για παιδιά 6-16 ετών και θα διαρκέσει από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία πάνω από 50% με συνολικό προϋπολογισμό 35.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 ή 30 συνεχόμενες μέρες ανάλογα με την κατασκηνωτική μονάδα.

Στο πρόγραμμα φέτος ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες με μοριοδότηση για Άτομα με Αναπηρία και μονογονείς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 12 Μαΐου και ώρα 23:59, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, με ειδικές περιπτώσεις για μακροχρόνια άνεργους.

Πάροχοι προγράμματος είναι επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων με έγκριση από την ΔΥΠΑ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα