ΑΣΕΠ: Τα τελικά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΑΠΔΠΧ

Βγήκαν και ανέβηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα τελικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2022 για την πρόσληψη 113 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην ΑΠΔΠΧ και στο ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με το νόμο 4765/2021.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Α.Μ. τους.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες είναι απόρρητα. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη.

Οι προτεινόμενοι έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μετά τη δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα