Αυτοδίκαιη κατάργηση πάνω από 500 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στους Δήμους

Ένα σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την αυτοδίκαιη κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων. Η κατάργηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν αυτά τα νομικά πρόσωπα των δήμων.

Το προσωπικό των καταργούμενων φορέων θα μεταφερθεί στον δήμο και θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. Το μόνιμο προσωπικό θα καταταγεί σε αντίστοιχες θέσεις στον δήμο, ενώ το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου θα καταταγεί σε προσωρινές θέσεις. Επίσης, περισσότερες από 600 σχολικές και δημοτικές επιτροπές θα καταργηθούν από τις 30η Ιουνίου 2024 και οι αρμοδιότητές τους θα μεταφερθούν στους δήμους.

eforia

Η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων στον κεντρικό πυρήνα των δήμων αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση πόρων, βελτίωση της κατανομής αρμοδιοτήτων και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, για κάθε καταργούμενο νομικό πρόσωπο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά ένα, εάν ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου των τελευταίων πέντε ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα