Ο εθνικός στόχος για τις φυσικές μπαταρίες ενέργειας τριπλασιάζεται!

Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στρέφεται στις φυσικές μπαταρίες αντλησιοταμίευσης για να αυξήσει την αποθήκευση ενέργειας που χρειάζεται η αγορά για να λειτουργεί ομαλά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που ετοιμάζεται, οι στόχοι για την αντλησιοταμίευση τριπλασιάζονται, με την Τέρνα Ενεργειακή και τη ΔΕΗ να προχωρούν σε έργα σε αυτόν τον τομέα.

Η αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας είναι κρίσιμη για την ισορροπία του δικτύου, καθώς οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, ενώ η αντλησιοταμίευση θεωρείται φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Ο νέος στόχος για την ισχύ της αντλησιοταμίευσης αυξάνεται σημαντικά, ενώ παράλληλα μειώνεται ο στόχος για τις μπαταρίες, καθώς η αντλησιοταμίευση θεωρείται πιο αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη λύση αποθήκευσης ενέργειας.

Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας της χώρας θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο.

Τι είναι η αντλησιοταμίευση

Οι αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί λειτουργούν ως φυσικές μπαταρίες για τη μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λειτουργία της αντλησιοταμίευσης αξιοποιεί γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, αποθηκεύοντας προσωρινά την ενέργεια που χρειάζεται το σύστημα όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Τα έργα που προχωρούν

Η Τέρνα Ενεργειακή επενδύει σε έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ενώ η ΔΕΗ σχεδιάζει την κατασκευή πέντε νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης.

Τα έργα αυτά αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και στην επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα