Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: «Ευκαιρία φέτος να αναπληρωθούν οι εμβολιασμοί που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας»

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 2023 αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων. Η εκστρατεία επικεντρώνεται στην έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, καθώς η εμβολιαστική κάλυψη μπορεί να προλάβει εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές υγείας πρέπει να ενθαρρύνουν την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και να παρακολουθούν τους εμβολιασμούς μέσω ειδικών μητρώων. Η αναπλήρωση των δόσεων που χάθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19 αποτελεί έναν ακόμη στόχο, καθώς εκατομμύρια βρέφη και εφήβοι έχασαν τις δόσεις για εμβόλια που σώζουν ζωές. Τέλος, ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 πρέπει να συνεχίζεται ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες, καθώς έχει σωθεί μισό εκατομμύριο ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ορθή τήρηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων και η έγκαιρη πρόσβαση του πληθυσμού σε αυτά είναι σημαντικοί στόχοι για την επιτυχία του εμβολιασμού ως βασικού πυλώνα της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα. Οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ προσπαθούν να διασφαλίζουν τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με εμβόλια για την προστασία του πληθυσμού από λοιμώδη νοσήματα. Η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, η εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης και καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης, η εφαρμογή εμβολιαστικών στόχων σύμφωνα με τις διεθνείς στρατηγικές και κατευθυντήριες οδηγίες, και η ανάπτυξη μιας μακρόχρονης εθνικής πολιτικής εμβολιασμού για τη χώρα είναι απαραίτητα βήματα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη ζωή με υγεία.

δειτε ακομα

δειτε ακομα