Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον μήνα Απρίλιο παρατηρήθηκε αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σταθερά. Συνεπώς, το επιτοκιακό διακύμανση αυξήθηκε περαιτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διατήρησε τη σχετική αμετάβλητη τιμή του 0,25%, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,85%. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων διαμορφώθηκε στο 5,55%, από το 5,36% που ήταν στην αρχή του έτους.

Επιπλέον, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σταθερό στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων παρέμεινε στο 0,10%. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,87%.

Στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,03%. Επίσης, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 71 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,79%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,06%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 41 μονάδες βάσης στο 6,36%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,57%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης τον Απρίλιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,56%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,05%.

δειτε ακομα