Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χρήσης ακτών και παραλιών.

Με την νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και ΥΠΕΝ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση των αιγιαλών, των παραλιών, των λιμνοθαλασσών και των λιμνών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την καθαριότητα και την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και να τηρούν τις διατάξεις για την πρόσληψη ναυαγοσωστών και την προστασία και ασφάλεια των λουομένων και των εργαζομένων. Επιπλέον, οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και τις Κτηματικές Υπηρεσίες σε περίπτωση καταπατήσεων ή αυθαίρετων επεμβάσεων στους κοινοχρήστους χώρους.

δειτε ακομα