Πατούλης: «Με την αξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων ξεκινάμε μια πιλοτική δράση στήριξης της εργασίας ευάλωτων συμπολιτών μας»

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας συμφωνία συνεργασίας για την πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), του Δήμου και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω της επανάχρησης και της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η δράση έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών περιφερειών και στόχος είναι η επέκτασή της σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Στην εκδήλωση υπογραφής παρευρέθησαν αρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι της ΑμΚΕ.

Το πιλοτικό πρόγραμμα επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο Δήμαρχος έχει εκφράσει την ελπίδα ότι το πρόγραμμα θα μπορέσει να αποτελέσει πιλότο και για άλλους δήμους της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι η επανάχρηση υλικών έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και ότι η δράση θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Επίσης, η εμπειρία που θα αποκτηθεί από την υλοποίηση της δράσης θα αξιοποιηθεί για την επέκτασή της σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός της Πιλοτικής Δράσης

Η πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και περιλαμβάνει επανάχρηση ρουχισμού, ποδηλάτων και pill. Η δράση προωθεί την απασχόληση προσωπικού που ανήκει σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και τη δωρεάν διάθεση των ειδών σε ευάλωτες ομάδες του Δήμου, με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπογραφή του συμφώνου αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Δείτε σχετικό Βίντεο: 

 

δειτε ακομα