Κατασκευή πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού στη Βούλα με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, 2.1 εκ. ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την κατασκευή του νέου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού στη Βούλα με 2.1 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο συμβάσεως μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η σχεδίαση του κτηρίου ακολουθεί αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ιδανικό μικροκλίματος με ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο νέος παιδικός σταθμός θα έχει δυναμικότητα πενήντα ένα νήπια και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου σε υποδομές προσχολικής αγωγής για τους μαθητές της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, επισημαίνει τη σταθερή προσήλωση της Περιφέρειας στη χρηματοδότηση έργων υποδομών για την εκπαιδευτική κοινότητα και την υλοποίηση νέων σχολικών υποδομών, καθώς και την αυξημένη χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027. Επισημαίνει επίσης την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου του νέου παιδικού σταθμού στη Βούλα, το οποίο συμπληρώνει μια σειρά ευρύτερων παρεμβάσεων στήριξης από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής θέτει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία σύγχρονων και με ενεργειακές προδιαγραφές κτιριακών σχολικών εγκαταστάσεων που είναι ασφαλείς για τα παιδιά και φιλικά για το περιβάλλον, διευκολύνοντας την επάρκεια αιθουσών, ιδιαίτερα μετά τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος της Βούλας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την χρηματοδότηση κατασκευής ενός σημειολογικής σημασίας έργου, ένα πρότυπο σχολείο με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, που θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών στην περιοχή της Βούλας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Οι αντιπεριφερειάρχες της Ανατολικής Αττικής και των Οικονομικών υπογράμμισαν τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες των δήμων για τη δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών σχολικών κτηρίων, με περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές. Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί περισσότερα από 45 σχολικά έργα και μελέτες με πάνω από 77 εκατ. € και έχουν ως δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Επιπλέον, έχουν δοθεί πάνω από 15 εκατ. € για εξοπλισμό προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το ΠΕΠ Αττικής.

Τι προβλέπεται για τον νέο Βιοκλιματικό Παιδικό Σταθμό στη Βούλα

Ο Παιδικός Σταθμός θα κτιστεί σε οικόπεδο στον Δήμο Βούλας και θα έχει δυναμικότητα για 51 νήπια. Το κτίριο θα αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα, με ισόγειο 173 τ.μ., α΄ όροφο 109,81 τ.μ., β΄ όροφο 85,79 τ.μ. και υπόγειο 282,81 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους και τρεις θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Επιπλέον, προβλέπεται ο εξοπλισμός και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα