Τέλος σε κάθε Airbnb διαμέρισμα

Αν διαχειρίζεσαι 30 ακίνητα για βραχυχρόνια ενοικίαση σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, θα πληρώσεις 20 τέλη επιτηδεύματος. Κι αν διαχειρίζεσαι 20 ακίνητα σε μια πολυκατοικία στο Κολωνάκι, θα πληρώσεις ένα τέλος επιτηδεύματος.

Όλη αυτή η ιστορία με τα τέλη επιτηδεύματος φαίνεται απίθανη, ειδικά αφού δεν είναι λογικό να επιβάλλεται τέλος σε κάθε ακίνητο που δεν ανήκει στο ίδιο κτίριο και να θεωρείται υποκατάστημα.

Σήμερα το τέλος επιτηδεύματος είναι 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Έτσι, αν έχεις 30 ακίνητα σε διαφορετικά κτίρια, θα πληρώσεις συνολικά 18.400 ευρώ.

Η νέα νομοθεσία δημιουργεί προβλήματα και φαίνεται ότι θα χρειαστούν αλλαγές.

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από τρία ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, υπάρχει επίσης τέλος επιτηδεύματος. Αν μισθώνουν τέσσερα ακίνητα σε διαφορετικά κτίρια, θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος για κάθε ένα. Αν όμως τα τέσσερα ακίνητα είναι σε ένα κτίριο, τότε θα υπάρξει μόνο ένα τέλος.

Η νέα νομοθεσία δεν θα επηρεάσει τα φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζονται πάνω από τρία ακίνητα, καθώς θα απαλλαχτούν από το τέλος για πέντε χρόνια. Τελικά, τα φυσικά πρόσωπα δε θα υποχρεωθούν σε αυτή τη χρέωση, κάτι που ίσως αλλάξει στο μέλλον με νέους νόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νομικά πρόσωπα θα μετακυλίσουν τα έξοδα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, αν δε γίνουν αλλαγές στη νομοθεσία.

Σήμερα υπάρχουν 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα και 7.440 φυσικά πρόσωπα με 30.329 ακίνητα που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που αφορά στα τέλη επιτηδεύματος για τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις.

δειτε ακομα

δειτε ακομα