Πληρωμή φόρων online: Ρυθμίσεις μέσα στον Απρίλιο

Μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν οι ρυθμίσεις για να επανενταχθούν οι πολίτες που χάσανε τις δόσεις τους. Πρέπει να πληρώσουν όλες τις προηγούμενες οφειλές τους μαζεμένες, σύμφωνα με δημοσίευμα. Τον Ιούλιο θα προστεθούν και οι δόσεις για τον φόρο εισοδήματος από τις φετινές δηλώσεις. Οι ρυθμίσεις γίνονται σε 24 ή 48 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

Παρουσιάζονται επίσης 8 “μυστικά”:
1. Η αίτηση κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά.

2. Τα τόκα είναι 6,68% για 12 μηνιαίες δόσεις και 8,18% για περισσότερες.

3. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 30 ευρώ.

4. Νέες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν με τους ίδιους όρους.

5. Πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών.

6. Όλες οι προηγούμενες οφειλές πρέπει να έχουν εξοφληθεί.

7. Η ρύθμιση επικυρώνεται με την πρώτη δόση.

8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής υπάρχει προσαύξηση 15%.

δειτε ακομα

δειτε ακομα