«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανοικτή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Τι προβλέπει

Το πρόγραμμα αυτό αφορά ανακαινίσεις και επισκευές σε περίπου 12,500 κενές κατοικίες για να μπορέσουν να νοικιαστούν μακροπρόθεσμα. Η επιδότηση φτάνει τα 4,000€, με δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται λειτουργικές επισκευές και ανακαινίσεις.

Μετά την ολοκλήρωση, η ιδιοκτησία πρέπει να νοικιαστεί για τουλάχιστον τρία χρόνια σε ιδιώτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη βοήθεια και την επίβλεψη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος της κυβέρνησης είναι να κάνει την κατοικία προσιτή σε χιλιάδες νέους, ζευγάρια και οικογένειες.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπώνουν ακίνητα με σκοπό τη χρήση ως κατοικία, προσδοκώντας να πληρούν πέντε προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτουν τουλάχιστον το 50% της κυριότητας ή της επικαρπίας του ακινήτου.

2. Το ακίνητο να είναι έως 100 τ.μ. σε οικιστική περιοχή.

3. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 40,000€ και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι κάτω από 300,000€.

4. Το ακίνητο να μην έχει χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία ή να έχει μισθωθεί τα τρία τελευταία έτη.

5. Να μην έχουν λάβει επιδότηση για προγράμματα ανακαίνισης τα προηγούμενα 5 χρόνια και να μην έχουν συμμετάσχει σε ενεργειακά προγράμματα για τα ακίνητά τους από το 2019 και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες σε μπάνιο, κουζίνα, αντικατάσταση πόρτας και δαπέδων, επισκευές σε ηλεκτρολογικά και υδραυλικά, καθώς και για υλικά, άδειες και άλλες συναφείς εργασίες.

δειτε ακομα

δειτε ακομα