Γεραπετρίτης στην Σύνοδο ΕΕ -ASEAN: Έχουμε κοινό συμφέρον να προωθήσουμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας σε “μία ολοκληρωμένη στρατηγική σχέση”, κατά την παρέμβασή του στην 24η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-ASEAN που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζει τη σημασία της θαλάσσιας συνεργασίας, του εμπορίου και του πολιτισμού στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN. Αναφέρει επίσης τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η οποίες έχουν επιδράσεις εκτός των εθνικών συνόρων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της βασισμένης σε κανόνες πολυμερείας και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, καθώς και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί κοινό συμφέρον για τις χώρες της ΕΕ και του ASEAN.

Ο υπουργός Εξωτερικών επικεντρώνεται επίσης στη συνεργασία για την αντιμετώπιση των απειλών για τη διεθνή ειρήνη, τη χρήση βίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, καθώς και στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Τονίζει επίσης την συμβολή της συνεργασίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει εξίσου την οικονομική διάσταση της συνεργασίας ΕΕ-ASEAN, επισημαίνοντας την αναξιοποίητη δυνατότητα για σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα