Χρυσοχοΐδης: Η απόφαση για την έξοδο και επανείσοδο στην Ελλάδα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών

Με την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται σε αλλοδαπούς υπηκόους να εξέλθουν και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2024, με ισχύοντα διαβατήριο και τις απαραίτητες βεβαιώσεις. Επιπλέον, μπορούν να το πράξουν περισσότερες από μία φορές.

Επίσης, μέχρι το τέλος του 2024, μπορούν να επανέλθουν έστω κι αν αναχωρήσαν κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο, υπό τους ίδιους όρους. Εξαιρούνται όμως οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, όπως ορίζεται από το νόμο.

δειτε ακομα

δειτε ακομα