Άτομα με αναπηρία: Το εθνικό σχέδιο του Παπασταύρου παρουσιάστηκε στο υπουργικό από τον Α. Σκέρτσο

Η νέα στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 με τίτλο «Μια Ελλάδα με όλους» παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο. Αποτελεί το χάρτη της κυβέρνησης για να βελτιωθεί η ζωή των ατόμων με αναπηρία και να ενισχυθεί η συμπερίληψή τους στην κοινωνία, ξεκινώντας από το 2020.

Σύμφωνα με τη Eurostat, πάνω από το 10% του πληθυσμού ζει με αναπηρία στην Ελλάδα, πλήθος που φτάνει το 1 εκατομμύριο ως 2,5 εκατομμύρια ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Το θέμα αυτό εμπλέκει όλη την κοινωνία.

Εθνική στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Στόχος η μείωση των ανισοτήτων Το Σχέδιο έχει ως κύριο στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και του γενικού πληθυσμού, καθώς και μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.

Το Σχέδιο αναλύει 170 δράσεις για την επίτευξη του στόχου και εστιάζει σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία και η απασχόληση. Στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία είναι μόλις 24%, απέχοντας αισθητά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 50% και συνεπώς υφίσταται ανάγκη για βελτίωση.

Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται σε συνεργασία μεταξύ υπουργείων και τοπικών αρχών, ενώ προωθεί τη συνεργασία με ΜΚΟ και ομάδες αναπηρίας, ενισχύοντας την εφαρμογή των δράσεων.

Η νέα στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη για οριζόντιο συντονισμό και συνεργασία για να επιτύχει την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων για την αναπηρία.

δειτε ακομα

δειτε ακομα