Επιβράβευση για τον ρυθμιστικό μηχανισμό των Ταμείων Ασφάλισης

Με τροπολογία που πέρασε το υπουργείο Εργασίας πέρσι, επιβραβεύεται ο ρυθμιστικός μηχανισμός των Ταμείων Ασφάλισης, καθώς ισχύει αναδρομικά από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022 και για ένα χρόνο (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023), το “πάγωμα” της αύξησης των επιτοκίων με τα οποία επιβαρύνονται οφειλές προς ασφαλιστικά Ταμεία που υπάγονται προς ρύθμιση.

Στόχος της διάταξης είναι να αποτρέψει τη δυσβάσταχτη επιβάρυνση των πολιτών που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και θέλουν να τις ρυθμίσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιτόκια των ήδη ενεργών ρυθμίσεων (όσων ξεκίνησαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022) είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Για παράδειγμα, η νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων θέτει το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση επιβαρυνόμενο από το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως.

δειτε ακομα