Η Fitch: Θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και επενδυτική βαθμίδα

Η Fitch είναι ο τέταρτος οίκος που κατατάσσει τα ελληνικά ομόλογα στην επενδυτική βαθμίδα, μετά την Scope Ratings τον Αύγουστο, την DBRS τον Σεπτέμβριο και την S&P τον Οκτώβριο.

Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους επενδυτές να αγοράζουν τα ελληνικά ομόλογα, αυξάνοντας τις εισροές κεφαλαίων και συμβάλλοντας στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τη Fitch, οι βασικοί μοχλοί για την αναβάθμιση είναι η ευνοϊκή δυναμική του ελληνικού χρέους, η δέσμευση στη δημοσιονομική προσαρμογή, η ανθεκτική ανάπτυξη, η συνέχεια της πολιτικής και η βελτίωση του τραπεζικού συστήματος.

δειτε ακομα

δειτε ακομα