Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Ό,τι πρέπει να ξέρετε

Η Επιθεώρηση Εργασίας ανακοινώνει ότι για το Δώρο Πάσχα που πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις για φέτος. Το ποσό υπολογίζεται ανάλογα με την εργασιακή σχέση και τη διάρκειά της.

Εργαζόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο και σύμβαση εργασίας δικαιούνται Δώρο Πάσχα, το οποίο καταβάλλεται μέχρι την 1η Μαΐου 2024. Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι κρίσιμη για τον υπολογισμό του τελικού ποσού.

Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται σε μη καταβολή του Δώρου Πάσχα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο, καθώς πρόκειται για ποινικό αδίκημα.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιθεώρηση Εργασίας στον τόπο εργασίας σας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα