Πιερρακάκης: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενδυναμώνει τη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή

Ο κ. Πιερρακάκης βρέθηκε στη Μαδρίτη για συνέδριο Govtech 4 Impact World Congress, όπου μίλησε για την ψηφιακή μετάβαση στη σχολική εκπαίδευση, αναδείχνοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σημαντικό είναι να δημιουργούμε υπηρεσίες και να αναπτύσσουμε πολιτικές που να εξυπηρετούν όλους, χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Στο υπουργείο Παιδείας επενδύουμε σε ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ βελτιώνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σχεδιάζουμε την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και υποστηρίζουμε την έρευνα και την καινοτομία στα πανεπιστήμια.

δειτε ακομα

δειτε ακομα