Τσακλόγλου: Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα είναι βιώσιμο, αν τηρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες

Ο υφυπουργός Εργασίας μίλησε για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος στην ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το σύστημα είναι βιώσιμο αν τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες. Αν και οι συντάξεις είναι υψηλότερες από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναμένεται να συγκλίνουν προς τα επίπεδα της ΕΕ. Υπάρχει επίσης μείωση των μεταβιβάσεων για την κάλυψη των ελλειμμάτων της κοινωνικής ασφάλισης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης των συντάξεων, αναφέρθηκε ότι οι διαθέσιμες εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση των συντάξεων στο μέλλον, ανάλογα με την παραγωγικότητα και τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις.

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Υπάρχει επίσης προσπάθεια για αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Αυτά είναι συνοπτικά τα σημαντικά σημεία που επεσήμανε ο Τσακλόγλου για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος μας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα