Μείωση του πληθωρισμού στο 2,6% στην ευρωζώνη, στάσιμος για την Ελλάδα

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη μειώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά λίγο λιγότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ στην Ελλάδα ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρέμεινε σταθερός.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 2,6% τον προηγούμενο μήνα από το 2,8% τον Ιανουάριο, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν μια μείωση στο 2,5%. Ο δομικός δείκτης μειώθηκε στο 3,1%.

δειτε ακομα

δειτε ακομα