Λογαριασμοί ρεύματος: Οι μικροί καταναλωτές πληγώνονται περισσότερο από τις αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Φαίνεται ότι οι μικροί καταναλωτές πληγώνονται περισσότερο από τις αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Οι νέες ανατιμήσεις έχουν καταστήσει τις επιβαρύνσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής πιο αισθητές.

Οι αυξήσεις στα ρυθμιζόμενα κομμάτια του λογαριασμού είναι μόνιμες και αναπόφευκτες, ενώ οι ανταγωνιστικές τιμές έχουν σταθεροποιηθεί λίγο. Οι λογαριασμοί παραμένουν υψηλοί συνολικά

Σύμφωνα με το allazorevma, οι αυξήσεις στα ρυθμιζόμενα μέρη του λογαριασμού μπορεί να φτάνουν έως 50% του συνολικού. Η πρόσφατη αύξηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων τον Μάιο του 2023 ήταν σημαντική και οφειλόταν σε αλλαγές στις χρεώσεις των δικτύων.

Για τους μικρούς καταναλωτές, τα έξοδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τους μεγάλους, καθώς οι τιμές είναι 22% ακριβότερες. Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη από πριν και είναι πηγή ανησυχίας για τους καταναλωτές.

δειτε ακομα

δειτε ακομα