ΕΝΦΙΑ: Η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης λήγει σήμερα

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την πληρωμή της πρώτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ), καθώς και για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που επιτρέπουν σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να απαλλαγούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή του 100%.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία αφορά στα εξής:

1. Πρώτη δόση ΕΝΦΙ: Ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί φέτος ανέρχεται σε 2,268 δις. € για τα ακίνητα των φορολογουμένων. Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

– Σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει σήμερα και την τελευταία στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

– Σε μέχρι 24 μηνιαίες έντοκες δόσεις με πάγια ρύθμιση:

α) Έως 12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 4,34%

β) Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

– Σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Πριν την πληρωμή της πρώτης δόσης, έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα δεδομένα του ΕΝΦΙΑ μέσω της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9. Με την υποβολή αυτής της δήλωσης, ο φόρος επανυπολογίζεται και εκδίδεται αυτόματα το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ. Μπορείτε να διορθώσετε τη δήλωση Ε9 μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης.

Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να υποβάλετε δήλωση Έ9 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, και ακόμα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η ΑΑΔΕ θα προβεί σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 € μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Ανάλογα με το είδος των λαθών και παραλείψεων στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων, η μείωση του φόρου μπορεί να κυμαίνεται α

δειτε ακομα