Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Απαιτήσεις για την Ασφαλιστική Επάρκεια και τους Δικαιούχους

Ο ΕΦΚΑ καθορίζει σε εγκύκλιο τις προϋποθέσεις για την ασφαλιστική επάρκεια των δικαιούχων μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 μέχρι και 28ης Φεβρουαρίου 2025.

Για να λάβουν ή να ανανεώσουν την ασφαλιστική επάρκεια, απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Ο μισθωτός πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή τα τελευταία 12 μήνες πριν από την ημερομηνία ασφάλισης. Οι εργάτες σε οικοδομικά έργα θα πρέπει να έχουν εργαστεί 50 ημέρες με προσαύξηση 20% και ημέρες άδειας περιλαμβανομένες στην ασφάλιση.
  2. Ο μη μισθωτός πρέπει να έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον 2 μήνες το προηγούμενο έτος ή τα τελευταία 12 μήνες, και να έχει καταβάλει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  3. Για τους εργάτες γης που απασχολούνται σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και έχουν εργαστεί 150 ημέρες το προηγούμενο έτος ή τα τελευταία 12 μήνες και έχουν εξοφλήσει τις απαιτούμενες εκκαθαρίσεις για τα έτη 2017-2022, τους χορηγείται ασφαλιστική επάρκεια.

Ολόκληρη η εγκύκλιος μπορεί να βρεθεί εδώ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα