Δημοτική αστυνομία: Πρόσληψη 1.213 μονίμων από το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε το “πράσινο φως” για την πρόσληψη 1.213 μονίμων στη δημοτική αστυνομία, προκειμένου να προετοιμάσει τη σχετική προκήρυξη. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε 137 δήμους και αφορούν σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ, ΠΕ και ΤΕ.

5225250 1

Οι προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν πτυχίο ή δίπλωμα σε σχετικό τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα