ΑΣΕΠ: 400 νέοι διορισμοί στα δικαστήρια με μόνιμες θέσεις

Στα sites του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΑΣΕΠ, υπάρχει ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών για τις 400 μόνιμες θέσεις στον τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 18 Απριλίου 2024.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, καθώς και αναλυτική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών. Είναι σημαντικό να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 18 Απριλίου 2024.

δειτε ακομα

δειτε ακομα