Η καλή καρδιοαναπνευστική κατάσταση μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου σε νέους

Η φυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των αερόβιων ασκήσεων όπως το τρέξιμο και το ποδήλατο, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ορισμένους τύπους καρκίνου. Μια πρόσφατη μελέτη σε νέους στρατιώτες συνέδεσε την καρδιοαναπνευστική ικανότητα με τον κίνδυνο καρκίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νέοι με υψηλή καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν μειωμένο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου, ενώ αυξημένη καρδιοαναπνευστική ικανότητα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο προστάτη και δέρματος. Η μελέτη υποδεικνύει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη του καρκίνου και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και προωθηση παρεμβάσεων υγείας σε νέους.

doctor 563429 1280

δειτε ακομα

δειτε ακομα