Επιτροπή: Ζητά από τη Meta εξηγήσεις για διαφημίσεις και συνδρομές

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα αναλυτικές πληροφορίες από τη Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητά από τη Meta να εξηγήσει περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα συνδρομής χωρίς διαφημίσεις στο Facebook και στο Instagram. Επίσης, η Meta πρέπει να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες για διαφημιστικές πρακτικές και τις εκτιμήσεις κινδύνου που σχετίζονται με την εισαγωγή της επιλογής συνδρομής.

Η Επιτροπή επίσης ζητά πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα που είχαν προηγουμένως συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληροφοριών προς τη Meta από τον Οκτώβριο του 2023, όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο, η πολιτική διάσταση και οι εκλογικές διαδικασίες, καθώς και η προστασία των ανηλίκων. Το νέο αίτημα πληροφοριών βασίζεται στις απαντήσεις της Meta και ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις.

Προθεσμίες και κυρώσεις

Η Meta πρέπει να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες μέχρι τις 15 Μαρτίου και τις υπόλοιπες απαντήσεις έως τις 22 Μαρτίου 2024. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις απαντήσεις και θα αποφασίσει για ενδεχόμενες ενέργειες. Εάν η Meta δεν ανταποκριθεί, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει τις πληροφορίες και να επιβάλει κυρώσεις, όπως πρόστιμα, για ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

δειτε ακομα

δειτε ακομα