Ηλεκτρισμός: Τουλάχιστον 1,5 εκατ. Μετρητές Χωρίς ΑΦΜ και Διεύθυνση

Προβλήματα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούνται λόγω του γεγονότος ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο μετρητές ρεύματος δεν έχουν ΑΦΜ και διεύθυνση, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι καταναλωτές με μη αναγνωρισμένες παροχές, που αναγκάζονται να λάβουν ενέργεια υπό όρους Καθολικής Υπηρεσίας χωρίς σύμβαση προμήθειας και δεδομένα διεύθυνσης. Αυτό οδηγεί σε οικονομικές απώλειες για τους προμηθευτές λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης και τιμολόγησης μεγάλου μέρους των πελατών.

Προβλήματα και με τους “έξυπνους” μετρητές

Παρά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για επιβολή προστίμου στον ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων “έξυπνων” μετρητών απαιτεί ταυτοποίηση μέσω έγκυρου ΑΦΜ για όλους τους πελάτες.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πληροφορίες από τη ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης των μετρητών χωρίς δεδομένα. Ερωτά επίσης πώς διασφαλίζεται η διανομή των καταναλωτών σε βάση ποσοστώσεις που προβλέπονται.

δειτε ακομα

δειτε ακομα