Νέα μέτρα στήριξης λόγω της υπεραπόδοσης των εσόδων από τον τουρισμό

Τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης. Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου υπερέβησαν τον στόχο κατά 2.347 δις ευρώ ή 7,5%. Αυτή η υπεραπόδοση οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη είσπραξη των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Ο προϋπολογισμός έχει επίσης επιτευχθεί με τα έσοδα από την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και από την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, οι δαπάνες του προϋπολογισμού μειώθηκαν λόγω ετεροχρονισμού δαπανών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα