Πτώση στη χονδρική του ρεύματος τον Μάρτιο

Οι τιμές του χονδρεμπόρικου ρεύματος μειώθηκαν τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι τιμές στα οικιακά τιμολόγια ανέβηκαν για τον Απρίλιο.

Ορισμένοι πάροχοι μείωσαν τις εκπτώσεις που προσφέρουν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές έως και 12%. Αλλοι πάροχοι αύξησαν τις εκπτώσεις, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές κατά περίπου 14%.

Αναστοχασμός για τις τιμές
Οι τιμές παραμένουν ακόμα υψηλές.

Σύμφωνα με το ειδικό ή «πράσινο» τιμολόγιο, οι χρεώσεις κυμαίνονται από 0,0906 έως 0,11624 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τον Απρίλιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές ανά πάροχο για τον Απρίλιο είναι:
ΔΕΗ – 0,10861 ευρώ ανά κιλοβατώρα
ΗΡΩΝ – 0,11555 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Protergia – 0,11624 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Elpedison – 0,11705 ευρώ ανά κιλοβατώρα
NRG – 0,10784 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Volton – 0,10540 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Φυσικό Αέριο Ελλάδος – 0,10604 ευρώ ανά κιλοβατώρα
ΖΕΝΙΘ – 0,11438 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Ελιν – 0,0906 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Volterra – 0,099 ευρώ ανά κιλοβατώρα
Solar Energy – 0,10559 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Ανταγωνισμός
Ο ανταγωνισμός είναι έντονος στις διάφορες κατηγορίες τιμολογίων.

Στην πρώτη κατηγορία των τιμολογίων, οι τιμές προμήθειας είναι 0,08 ευρώ ανά κιλοβατώρα (η τελική τιμή προκύπτει στο τέλος του μήνα). Στη δεύτερη κατηγορία των τιμολογίων “μπλε”, ο ανταγωνισμός είναι για σταθερές τιμές εξάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα