Ποιοι θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ και ποιοι θα απαλλαγούν πλήρως

Για πάνω από 1 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων το ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένο κατά 50% ή ακόμα και μηδενικό. Οι νέοι λογαριασμοί θα αναρτηθούν το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου 2024 και θα πρέπει να εξοφληθούν σε 11 μηνιαίες δόσεις με πρώτη προθεσμία πληρωμής στις 30 Απριλίου 2024.

Ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% για όσους οικογενειακά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια και τα ακίνητα δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένες αξίες. Πλήρη απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ έχουν νοικοκυριά με πολλά εξαρτώμενα παιδιά και άτομα με αναπηρία άνω του 80%.

Επίσης, απαλλάσσονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

δειτε ακομα

δειτε ακομα