Πότε δίνεται η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους;

Το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Απρίλιο και η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν απαιτείται καταχώριση παραστατικών, καθώς τα στοιχεία αγοράς αντλούνται από το σύστημα Ήφαιστος. Για το φυσικό αέριο, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως την 31η Μαΐου 2023 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 16η Μαΐου 2023. Για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως την 15η Ιουλίου 2023 για παραστατικά έως την 30ή Ιουνίου 2023. Το συνολικό ποσό για το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, και οι δικαιούχοι θα λάβουν από 100 έως 1.600 ευρώ.

Για το φυσικό αέριο, οι δικαιούχοι θα καταχωρούν δικαιολογητικά αγορών έως την 31η Μαΐου 2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2023, και η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει έως την 15η Ιουνίου 2023. Για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, οι δικαιούχοι θα καταχωρούν δικαιολογητικά αγορών έως τις 15 Ιουλίου 2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2023, και η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει έως τις 10 Αυγούστου 2023. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

δειτε ακομα