Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης: Ποιοι ωφελούνται

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τα αναχρονιστικά τεκμήρια διαβίωσης κατά 30% για την επόμενη τετραετία, με στόχο την αντιμετώπιση της παγίδας των τεκμηρίων για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους. Τα τεκμήρια για τον άγαμο θα μειωθούν από 3.000 σε 2.100 ευρώ, ενώ για τον έγγαμο θα μειωθούν από 2.500 σε 1.750 ευρώ. Επίσης, τα τεκμήρια για κατοικίες και οχήματα θα περιοριστούν κατά 30%.

Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία που δηλώνει ο φορολογούμενος υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ., θα μειωθεί στα 28 ευρώ,
από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ., θα μειωθεί στα 45,5 ευρώ,
από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ., θα μειωθεί στα 77 ευρώ,
από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ., θα μειωθεί στα 140 ευρώ,
από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ., θα μειωθεί στα 280 ευρώ.

Το τεκμήριο για αυτοκίνητα έως 1.200 κυβικά θα μειωθεί από 4.000 σε 2.800 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι φορολογούνται βάσει περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα και σκάφη, και όχι βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά 5,96 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 9,03 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 3,07 δισ. ευρώ που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

akinita 1

Συνολικά, 571.088 μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα ύψους 1,319 δισ. ευρώ, αλλά φορολογήθηκαν για εισοδήματα ύψους 2,881 δισ. ευρώ λόγω τεκμηρίων. Επίσης, 542.463 συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 1,085 δισ. ευρώ, αλλά φορολογήθηκαν για εισοδήματα ύψους 1,560 δισ. ευρώ λόγω τεκμηρίων. Επιπλέον, 389.133 εισοδηματίες δήλωσαν εισοδήματα 205,73 εκατ. ευρώ, αλλά φορολογήθηκαν για εισοδήματα ύψους 2,057 δισ. ευρώ λόγω τεκμηρίων. Επίσης, 146.292 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν εισόδημα ύψους 248,51 εκατ. ευρώ, αλλά φορολογήθηκαν για εισόδημα ύψους 869,16 εκατ. ευρώ λόγω τεκμηρίων. Τέλος, 99.958 φορολογούμενοι με αγροτική δραστηριότητα δήλωσαν εισόδημα 210,22 εκατ. ευρώ, αλλά φορολογήθηκαν για εισόδημα ύψους 576,38 εκατ. ευρώ λόγω τεκμηρίων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα