Προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου για να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους, καθώς η προθεσμία παρατάθηκε.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταβληθούν οι πρώτες δύο από τις οκτώ δόσεις για την εξόφληση του φόρου.

Ο φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο.

eforia

Σημεία προσοχής

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης για το 2023 (φορολογικό έτος 2022) πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι νέοι φορολογούμενοι πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για να υποβάλουν τη δήλωσή τους για πρώτη φορά.

2. Η πρώτη ενέργεια πρέπει να είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων του φορολογούμενου και της συζύγου/ΜΣΣ. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του Πίνακα 1 ξεκλειδώνει τη δήλωση για να συμπληρωθούν οι κωδικοί των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. Εάν υπάρχουν λάθη ή απουσία στοιχείων, πρέπει να διορθωθούν πριν από την υποβολή της δήλωσης.

3. Τα στοιχεία του φορολογουμένου πρέπει να είναι ενημερωμένα. Εάν έχουν αλλάξει, πρέπει να ενημερωθούν πριν από την υποβολή της δήλωσης μέσω της πλατφόρμας myAADE.

4. Οι φορολογούμενοι που κατοικούν στο εξωτερικό πρέπει να επιβεβαιώσουν τη χώρα φορολογικής κατοικίας τους για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών.

5. Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να συμπληρώνεται όπως στην ταυτότητα. Για γυναίκες σε χηρεία ή διάσταση ή διαζευγμένες που δεν έχουν αλλάξει ακόμη το επώνυμο, πρέπει να υποβάλουν αντί για το όνομα του συζύγου το όνομα του πατέρα τους.

6. Ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για τον υπόχρεο και τη σύζυγο/ΜΣΣ, εκτός από εξαιρέσεις.

7. Η διεύθυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας συμπληρώνεται μόνο από τους που αποκτούν εισοδήματα από αυτήν, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται από όλους τους φορολογούμενους. Για τη σύζυγο/ΜΣΣ, συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας ή η διεύθυνση της επιχείρησης αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

8. Για να αποφευχθεί η φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων, πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή να ασκηθεί αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Επίσης, πρέπει να δοθούν φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων στην Εφορία.

δειτε ακομα

δειτε ακομα