Επέκταση των παροχών για τις νοικοκυριακές ανάγκες και το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Η παράταση του «καλαθιού του νοικοκυριού» και η παράταση του ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων διατάξεων του υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που θα συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια.

Μεταξύ των διατάξεων του υπουργείου Ανάπτυξης:

  • Παρατείνεται η προθεσμία για ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 έως την 1/4/2024. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία για ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.3908/2011 έως τις 31/12/2024, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης έως τις 31/12/2023. Επιπλέον, προβλέπεται παράταση της προθεσμίας για ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.4399/2016 για δύο χρόνια, εφόσον τουλάχιστον το 10% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης υλοποιηθεί πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής. Σε περίπτωση μη παράτασης, όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια θα απαλλαγούν (άρθρα 52, 53, 54).
  • Προστίθεται μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που είχαν εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023 (άρθρο 55).
  • Οι αποφάσεις δημάρχων για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές έχουν πλέον άμεση ισχύ. Μέχρι τώρα μεσολαβούσε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 56).
  • Παρατείνονται προθεσμίες που αφορούν τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας λαϊκής για τους πωλητές λαϊκών αγορών εφόσον εξοφλήσουν το ειδικό τέλος μέχρι 31/1/2024.
  • Για την περιορισμό της αθέμιτης κερδοσκοπίας, απαγορεύεται η ανάρμονη διακίνηση μικτού κέρδους από ορισμένα βασικά προϊόντα έως τις 30/6/2024, σε επίπεδα υψηλότερα του αντίστοιχου περιθωρίου που ίσχυε πριν από τις 31/12/2021.
  • Το «καλάθι του νοικοκυριού» προβλέπεται από τώρα έως τις 30/6/2024.
  • Προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό Τύπο έως 31/12/2025 για τη στήριξη του επαρχιακού Τύπου.
  • Ορίζεται περιορισμός του ανώτατου ύψους αναπροσαρμογής των καταστηματικών μισθωμάτων στο 3% για το έτος 2024.
  • Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31/12/2024 (άρθρο 57).
  • Παρατείνονται έως τις 31/12/2024 οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, χωρίς αύξηση του μισθώματος (άρθρο 58)

δειτε ακομα

δειτε ακομα