Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: Επιβαρύνεται με μεγάλη σημασία η αύξηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας των φαρμάκων στην Ευρώπη.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγής φαρμάκων και πρώτης ύλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης γραμμής στην Ευρώπη. Η ΠΕΦ, ως μέλος της Medicines for Europe, συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό διάλογο για την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Φαρμάκου της ΕΕ. Συνολικά τα Μέλη της Medicines for Europe παράγουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη και απασχολούν 190.000 άτομα σε θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.

Η ΠΕΦ τόνισε τη σημασία παροχής κινήτρων στις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου αυτές να επαναπατριστούν στην Ευρώπη και να επενδύσουν διασφαλίζοντας την επάρκεια φαρμάκων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η αλλαγή της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας. Επιπλέον, η πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα πρέπει να εξασφαλιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας.

Τέλος, η ΠΕΦ συζήτησε με τους Ευρωπαίους εταίρους την ανάγκη αναγνώρισης του φαρμακευτικού κλάδου ως πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και εξασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων και πρώτης ύλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παροχή κινήτρων στις φαρμακοβιομηχανίες αποτελούν κεντρικά θέματα για την επάρκεια και πρόσβαση των ασθενών σε απαραίτητα φάρμακα.Για τα ευρωπαϊκά σχέδια έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων στο κόστος των αγαθών και να γίνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στα μοντέλα προμήθειας και τιμολόγησης των φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, αναφέρθηκε η ανάγκη εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ με την ευρωπαϊκή στρατηγική φαρμάκου, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στην πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα και θεραπείες.

δειτε ακομα

δειτε ακομα