ΑΣΕΠ 2Ε/2022: Οριστική ανακοίνωση για προσλήψεις στο ΥΠΕΝ

Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για μόνιμες προσλήψεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της προκήρυξης 2Ε/2022.

Πρόκειται για την πλήρωση μίας θέσης, που θα υλοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΑΧ), με γνωστικό αντικείμενο “Βιοποικιλότητα χερσαίων οικοσυστημάτων ή θαλάσσια οικοσυστήματα”.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.).

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη 2Ε/2022 προέβλεπε την πρόσληψη 10 ατόμων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά, η προκήρυξη προέβλεπε την πλήρωση 9 θέσεων στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και 1 θέση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία).

δειτε ακομα

δειτε ακομα