ΑΦΜ: Η Εφορία ζητά εγγύηση έως 500.000 ευρώ από πρώην φοροφυγάδες

Με την καταβολή εγγύησης από 3.000 έως 500.000 ευρώ, πρώην φοροφυγάδες μπορούν να ξαναξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μετά από απενεργοποίηση του ΑΦΜ τους λόγω φοροδιαφυγής, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης.

Για περιπτώσεις λαθρεμπορίου, η εγγύηση φτάνει το 1.000.000 ευρώ, με χρονικό διάστημα από 2 έως 6 έτη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση ζητά εγγύηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θέλουν να ξαναξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω:

α) πτώχευσης ή αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων με οφειλές τουλάχιστον 100.000 ευρώ,

β) αναστολής χρήσης ΑΦΜ,

γ) διοίκησης νομικών προσώπων από άτομα με αναστολή ή απενεργοποίηση ΑΦΜ

δ) οντοτήτων με οφειλές τουλάχιστον 300.000 ευρώ,

ε) νομικών προσώπων ή οντοτήτων με οφειλές τουλάχιστον 300.000 ευρώ, με συμμετοχή 33%.

δειτε ακομα

δειτε ακομα