Υπ. Οικονομικών: Πρόστιμα για όσους κλείνουν τις παραλίες

Όσοι εμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα θα πληρώσουν μεγάλα πρόστιμα, μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 60.000 ευρώ!

Παραβάσεις και πρόστιμα

Οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της πρόσβασης στη θάλασσα περιλαμβάνουν:

Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για κατασκευές, το οποίο τετραπλασιάζεται αν χρειαστεί μηχανική απόμακρυνση.

Πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο για τοποθέτηση εμποδίων με δυσκολία αφαίρεσης.

Πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο για ρίψη απορριμμάτων σε σημεία πρόσβασης.

Πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο για εκδηλώσεις που περιορίζουν την πρόσβαση.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση.

Προθεσμίες

Προθεσμία 30 ημερών για απόμακρυνση κατασκευών, 1 μέρα για απόμακρυνση μπαζών, 3 ώρες για εκδηλώσεις, 1 ώρα για παραβάσεις σωματικής ή λεκτικής παρεμπόδισης.

Για πολλαπλές παραβάσεις, επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 2.000 έως 60.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις αφορούν και την παρεμπόδιση σε όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινα στοιχεία και πλεύσιμα ποτάμια.

δειτε ακομα

δειτε ακομα