Τι νέο έχει στην αιμοδοσία;

Το Υπουργείο Υγείας προτείνει αλλαγές στη διαχείριση του αίματος για να εξοικονομηθεί αίμα και χρήματα. Θα υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που θα διαχειρίζεται 200.000 μονάδες αίματος. Ξεκινάμε πρώτα από την Αττική.

Ένα νόμος από το 2005 προέβλεπε τις αλλαγές, αλλά παρέμεναν στα λόγια μέχρι τώρα.

Από τις 15 Μαΐου, τα νοσοκομεία θα παραδίδουν το αίμα στο κέντρο και θα λαμβάνουν πίσω ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι δημιουργείται μια αποθήκη αίματος για όλο το σύστημα υγείας.

Η εξοικονόμηση αναμένεται να είναι 50%, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για όλα τα νοσοκομεία.

Με αυτά τα μέτρα, θα βελτιωθεί η διαχείριση του αίματος προς όφελος των ασθενών. Είναι ένα βήμα προόδου στην υγεία μας!

δειτε ακομα

δειτε ακομα