Νέο επίδομα 1.000 ευρώ για 30.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ

Οι ανέργοι που ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και πιστοποιηθούν για τις γνώσεις και δεξιότητες τους, θα λάβουν ένα επίδομα 1.000 ευρώ. Το πρόγραμμα κατάρτισης “νέας γενιάς” στοχεύει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων, κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η κατάρτιση θα γίνεται με μίξη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

δειτε ακομα