Μουσείο Ακρόπολης: Αιτήσεις για 132 προσλήψεις

Στο Μουσείο Ακρόπολης υπάρχει ανάγκη για 132 νέα μέλη προσωπικού. Αναζητούνται απόφοιτοι Τεχνολογικής και πτυχιούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι φύλακες (ΔΕ), πτυχιούχοι Διοίκησης Τουρισμού (ΤΕ) και λογιστικό προσωπικό (ΤΕ).

Προθεσμία αιτήσεων για 132 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση:

ΔΕ Φύλακες

  • Σχετική ειδικότητα από Πτυχίο ή δίπλωμα (επίπεδο 5) ή άλλο ισότιμο τίτλο
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών

ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού

  • Πτυχίο ή δίπλωμα σε σχετική ειδικότητα
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

ΤΕ Λογιστικού

  • Πτυχίο ή δίπλωμα σε σχετική ειδικότητα
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Πως να υποβάλετε αίτηση για προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με τον σχετικό κωδικό, και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε προσωπικά στα γραφεία του μουσείου, είτε μέσω ταχυδρομείου. Η διεύθυνση για την αποστολή των αιτήσεων με ταχυδρομική υπηρεσία είναι: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418,419 & 420).

Προσοχή: Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία φάκελου αποστολής.

δειτε ακομα