Μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προσλαμβάνει κόσμο εκτός ΑΣΕΠ για τις ανάγκες της. Αναζητά 25 ειδικούς για πλήρωση θέσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
  2. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
  3. Εμπειρία στην ειδικότητα
  4. Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής
  5. Ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια
  6. Πλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για άνδρες υποψηφίους

Οι επιλεγέντες θα δοκιμαστούν για 2 χρόνια και στη συνέχεια μπορεί να προσληφθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα