Ελληνικός Σιδηρόδρομος για Τέμπη: Αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την Τετάρτη τις αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων και των επιβατών που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι προκαταβολές ανέρχονται σε 42.000 ευρώ για τις οικογένειες των θανόντων επιβατών και 10.000 ευρώ για τους επιβάτες που τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές, καθώς και 5.000 ευρώ για τους επιβάτες που τραυματίστηκαν και δεν νοσηλεύονται πλέον σε νοσοκομεία ή κλινικές. Επιπλέον, οι οικογένειες των θανόντων, των τραυματιών και των άλλων επιβατών που βρίσκονταν στο τρένο τη στιγμή του ατυχήματος θα λάβουν αποζημίωση 300 ευρώ για τις αποσκευές, συμπεριλαμβανομένων των χειραποσκευών, των προσωπικών αντικειμένων και των ζώων.

Για να λάβουν τις αποζημιώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Hellenic Train κάποια δικαιολογητικά. Οι δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας θανάτου θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών. Αρκεί ένας εκ των αναφερομένων στο ανωτέρω Πιστοποιητικό να προσκομίσει αυτό, υπογράφοντας Υπεύθυνη δήλωση είτε θεωρημένη από ΚΕΠ είτε εκδοθείσα μέσω gov.gr ότι ενεργεί για λογαριασμό και των λοιπών αναφερομένων στο ως άνω Πιστοποιητικό συγγενών καθώς και κάθε άλλου τυχόν νόμιμου κληρονόμου. Οι δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας τραυματισμού τους αρκεί να συμπεριλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους τραυματιών και να προσκομίσουν είτε Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας είτε οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τον τραυματισμό τους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα