Επίδομα: 600 ευρώ με πέντε δικαιολογητικά – Ποιους αφορά

Το επίδομα 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ πληρώνεται άμεσα σε δικαιούχους με την υποβολή πέντε δικαιολογητικών μέσω ειδικής πλατφόρμας αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι οικογένειες που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Για να λάβουν το επίδομα, οι αιτούντες χρειάζονται πέντε δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. Συγκεκριμένα, απαιτείται δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, βεβαίωση εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΟΧ ή Ελβετία, βεβαίωση του δημάρχου για την κατοικία στην ορεινή περιοχή, δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη για την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου και συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου σε περίπτωση αναγνώρισης του.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της αίτησης, την υποβολή και την έγκριση της αίτησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση το επόμενο έτος.

δειτε ακομα

δειτε ακομα