ΕΟΦ για εμβόλια κορονοϊού: Οι αναφορές για παρενέργειες και θανάτους

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στην Ελλάδα λαμβάνει περισσότερες από 1.600 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για το 2022. Επιπλέον, υπήρξαν 63 αναφορές με θανατηφόρο έκβαση, με δύο από αυτές να συσχετίζονται πιθανότατα με τον εμβολιασμό. Αναμένονται περισσότερα στοιχεία για 35 άλλες αναφορές με θανατηφόρο έκβαση. Η αναφορά αυτών των ενεργειών στον ΕΟΦ με την Κίτρινη Κάρτα αποτελεί πυλώνα της φαρμακοεπαγρύπνησης και της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων και εμβολίων. Το 2022 ο αριθμός των εμβολιαστικών δόσεων ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με έκθεση, 2 από τις 63 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες συσχετίζονται πιθανότατα με τα εμβόλια Comirnaty (Pfizer) και Vaxzevria (AstraZeneca). Ειδικοί αξιολόγησαν 12 αναφορές ως απίθανες και 14 αξιολογήθηκαν ως μη δυνατό να αξιολογηθούν. Συνεχίζεται η αξιολόγηση για 35 αναφορές. Αναφέρθηκε ότι υπήρξαν 21 θάνατοι μέσα στο 2022 και 38 το 2021, ενώ για 4 δεν υπάρχει πληροφορία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και την Ομάδα Εργασίας για τα πανδημικά εμβόλια.

Οι αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρονται είτε από πολίτη είτε από επαγγελματία της υγείας και μπορεί να σχετίζονται με άλλες νόσους ή φάρμακα κατά το χρόνο του εμβολιασμού. Το 2022 υπήρξαν 1.633 αναφορές, με τις 1.344 να δηλώνονται ως σοβαρές και τις 289 ως μη σοβαρές, και η σοβαρότητα κρίνεται από το άτομο που κάνει την αναφορά. Σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι αυτή που επιφέρει θάνατο, απαιτεί νοσηλεία ή παράταση νοσηλείας, οδηγεί σε μόνιμη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα ή επιφέρει συγγενή ανωμαλία/βλάβη κατά τον τοκετό ή αποτελεί σημαντικό ιατρικό συμβάν.

Η έκθεση του ΕΟΦ αναφέρει ότι από τις 1.633 αναφορές για πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων Comirnaty, Vaxzevria και Spikevax, μόνο 2 είχαν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό. Το πλείστον των αναφορών υποβλήθηκαν από μη επαγγελματίες υγείας, με τις γυναίκες να αντιστοιχούν στο 60,2% των αναφορών. Τέλος, η πλειονότητα των αναφορών αφορούσε άτομα ηλικίας 30-49 ετών και οι περισσότερες αναφορές έγιναν για το πρώτο εμβόλιο και όχι για τα επόμενα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται ανά εμβόλιο και οργανισμό. Τέλος, οι μυοκαρδίτιδες και οι περικαρδίτιδες αποτελούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος σε ανηλίκους και ενήλικες.

δειτε ακομα